Regulamin sklepu internetowego www.bonimed.pl

REGULAMIN ZAKUPÓW  W SKLEPIE BONIMED

Sklep BONIMED, dostępny pod adresem www.bonimed.pl, prowadzony jest przez Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED, 34-300 Żywiec,  ul. Stawowa 23, prowadzonym przez przedsiębiorcę Krzysztofa Błecha, prowadzącego działalność  gospodarczą  zarejestrowaną pod numerem 1898/91. 

WARUNKI  OGÓLNE

1. Sklep Bonimed prowadzi całodobową sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej przez stronę www.bonimed.pl/sklep/

2. Zakupów w  sklepie, o którym mowa w pkt 1  mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Producentem produktów oferowanych w Sklepie BONIMED jest Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED. Produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek  zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Ceny podane wSklepie BONIMED są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub  faktura VAT (do wyboru w opcjach sklepu).

5. Zamówione produkty dostarczane są na terenie kraju i zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę na stronie  sklepu internetowego. 

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. 

9. Wysyłka zamówionych produktów następuje najpóźniej  do dwóch dni roboczych, licząc od dnia następnego od złożenia zamówienia.

10. Termin dostawy paczki z zamówionymi produktami zależny jest  od Poczty Polskiej S.A. Standardowy termin wnosi do  7  dni roboczych.  Firma Bonimed nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia przez firmę BONIMED, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.  

PŁATNOŚCI

12. Po złożeniu zamówienia w Sklepie  BONIMED kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty („zamówienie z obowiązkiem zapłaty”). 

13. Przyjmowane są  następujące formy płatności:

o przy odbiorze przesyłki - zapłata pracownikowi Poczty Polskiej S.A. (płatność za pobraniem) - usługa dostępna wyłącznie na terenie Polski,

o płatność za pomocą systemu PayPal (płatność kartą kredytową),  - zgodnie z zasadami systemu  obsługującego serwis  PayPal. 

o W przypadku płatności zagraniczną kartą kredytową, kwota do zapłaty może się nieznacznie różnić od umieszczonej na www.bonimed.pl/sklep/,  co wynika  z  przeliczenia kursu walut .

14. W przypadku dokonania płatności w systemie PayPal  wysyłka zamówionych produktów  nastąpi po wpłynięciu opłaty za zamówienie.

15. Złożone zamówienie z formą płatności PayPal nie zapłacone w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia jest po upływie tego terminu  anulowane. 

16. Przy zamówieniu  produktów o wartości poniżej 200 zł koszt wysyłki pokrywa kupujący. Przy zamówieniu powyżej 200 zł koszt wysyłki pokrywa sprzedający – dotyczy tylko przesyłek krajowych. 

17. Wysokość opłat za wysyłkę paczki wynosi:   

a) Przesyłki krajowe 

Wartość zamówienia

Koszt opłaty za przesyłkę

do 50,00 zł

15,00  zł

od 51,00  do 100,00 zł

13,00 zł

od 101,00  do 200,00 zł

10,00 zł

od 201,00 zł

0,00 zł

b) Przesyłki zagraniczne: 
Dowolna wartość zamówienia -  koszt przesyłki  74,00 zł 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  (ZWROTY  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU)

18. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia  od umowy zakupu, tj.  zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem  pkt  20.  

19. Klient odstępujący od umowy może złożyć  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu bądź  złożyć jakiekolwiek inne, jednoznaczne  oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

20. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami zewnętrznymi, powstałymi  w trakcie przesyłki. Dlatego   zawsze przed odebraniem przesyłki od  listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Wówczas należy postępować  zgodnie  z pkt 26.

21. Odstąpienie od umowy i zwrot produktów  żywnościowych, suplementów diety oraz kosmetyków w trybie określonym w pkt 18 nie przysługuje  po otwarciu  opakowania  produktu.

22. Zwracany przez kupującego w trybie określonym w pkt 18  produkt  powinien być dostarczony (odesłany) do Firmy BONIMED w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu  (paragonem/fakturą), w terminie 14 dni od dnia złożenia  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy. 

23. Koszty zwrotu  zakupionego towaru w przypadku odstąpienia od umowy  ponosi kupujący.

24. Zwroty należy wysyłać na adres:

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED

34-300Żywiec, ul. Stawowa 23 

25. Paczki ze zwrotami wysłane do firmy nie mogą mieć charakteru pobraniowego. Zwrot należności za zwrócony produkt wraz kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie, nastąpi w terminie 14  dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez kupującego konto bankowe.

REKLAMACJE  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU

26. Jeżeli doręczana  przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona, itp.) paczki nie należy przyjmować.  Zostanie  ona  zwrócona do BONIMED  w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Państwu zamówionych produktów.

27. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, (np. niezgodności ilościowych lub przedmiotowych lub też  wad jakościowych produktów) należy w pierwszej kolejności  kontaktować się bezpośrednio z Firmą  BONIMED telefonicznie pod numerem telefonu 33 86156 20 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

28. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać na adres: Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED

34-300Żywiec, ul. Stawowa 23 

29. Firma  BONIMED ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie  7 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Firmy  BONIMED.

30. Jeżeli w ciągu 7 dni Firma  BONIMED nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione. W tym przypadku Klient otrzyma pełnowartościowy  produkt, a koszty  jego dostawy ponosi Firma  BONIMED, a w razie konieczności odesłania zakupionego towaru (po uzgodnieniu z Firmą BNIMED) klientowi zostaje zwrócony  koszt przesyłki.

Postanowienia końcowe

31. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik do regulaminu - oświadczenie o odstąpieniu od umowy - pdf

 

Przed dokonaniem zwrotu prosimy  o kontakt telefoniczny  pod numer  33 861 56 20